V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace je ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví zakotvena povinnost realizovat povinný plavecký výcvik pro vybrané ročníky žáků na I. stupni.

Na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace se tohoto plaveckého výcviku zúčastňují žáci 3. a 4. ročníků v rozsahu 20 výukových lekcí v každém ročníku. Ve školním roce 2018/2019 se povinného plaveckého výcviku zúčastňují žáci 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, zastoupenou ředitelkou školy a Plaveckou školou Jany Prokešové PROSEN, zastoupenou ředitelkou plavecké školy se plavecký výcvik uskuteční v Libochovicích v plavecké hale v areálu Domova důchodů.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, zastoupenou ředitelkou školy a firmou OHEM s.r.o., zastoupenou majitelem autodopravy bude zajištěna autobusová doprava po celou dobu, kdy budou plavecké výcviky probíhat.

Pro oblast dopravy využila ředitelka školy možnost zapojení školy do rozvojového programu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 pod názvem Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa), vydaného pod čj. MSMT-21088/2017-1. Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání (tj. Louny) do místa výuky plavání (Libochovice) a zpět.

Plavecká výuka bude realizována ve školním roce 2018/2019 následovně:

3. A (třídní učitelka Mgr. Monika Křížková) od 29. 3. 2019 do 7. 6. 2019 vždy v pátek

29. 3. 2019, 5. 4., 12. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. (od 18. 4. do 22. 4. probíhají velikonoční prázdniny – výuka neprobíhá).

3. B (třídní učitelka Mgr. Hana Šefčíková) od 4. 1. 2019 do 22. 3. 2019 vždy v pátek

4. 1. 2019, 11. 1., 18. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. (od 11. 2. do 17. 2. probíhají jarní prázdniny, 1. 2. probíhají pololetí prázdniny – výuka neprobíhá).

3. C (třídní učitelka Mgr. Petra Votavová) od 29. 3. 2019 do 7. 6. 2019 vždy v pátek

29. 3. 2019, 5. 4., 12. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. (od 18. 4. do 22. 4. probíhají velikonoční prázdniny – výuka neprobíhá).

4. A (třídní učitelka Mgr. Jiřina Nipauerová) od 4. 1. 2019 do 22. 3. 2019 vždy v pátek

4. 1. 2019, 11. 1., 18. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. (od 11. 2. do 17. 2. probíhají jarní prázdniny, 1. 2. probíhají pololetí prázdniny – výuka neprobíhá).

4. B (třídní učitelka Mgr. Lucie Larvová) od 4. 1. 2019 do 22. 3. 2019 vždy v pátek

4. 1. 2019, 11. 1., 18. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. (od 11. 2. do 17. 2. probíhají jarní prázdniny, 1. 2. probíhají pololetí prázdniny – výuka neprobíhá).

Plavecký výcvik je pro všechny žáky zdarma. Mzdové i provozní náklady hradí škola. Žák je uvolněn pouze ze zdravotních důvodů, potvrzení od lékaře předkládá ředitelce školy.

 

podpis_benesova

Louny,
prosinec 2018

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy