6. A (Petr Apeltauer)

Předmět

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

2x 544

1x 524

1x balík papírů do kopírky

Anglický jazyk

2 x 544

1 x 624

Propisovací folie A4

Matematika

1x 460

2x 540

2 tužky (č. 2, č. 3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

Informatika

1 x 524

Dějepis

1 x 564

Výchova k občanství

1 x 524

Fyzika

1 x 540

1 x 624

Přírodopis

1 x 440

Zeměpis

1x 440

Školní atlas světa – Kartografie Praha (modrý)

Hudební výchova

notový sešit

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici, hadřík a houbička, kelímek na vodu, vodovky, tempery, štětce (plochý č. 8. 12, kulatý č. 3, 5), tužky měkké č. 1, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo – klovatina, Herkules, pastelky, voskovky, ořezávátko, rudka nebo uhel, sada barevných papírů, krabice nebo kufřík, zástěra, 120 Kč (bude vybíráno na začátku školního roku)

Tělesná výchova

viz stránky školy

Výchova ke zdraví

1 x 544

1 x vazač na eurodesky + 10 x eurodesky

Pracovní činnosti

1 x 420

Poznámka: Ke každému nelinkovanému sešitu koupit příslušnou podložku, penál vybavit modrou a barevnou propiskou, zvýrazňovačem, nůžkami, lepidlem a malým pravítkem na podtrhávání.

6. B (Ivana Zoulová)

Předmět

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

3 x 524 s předtištěnými okraji

1 x 444 s předtištěnými okraji

Anglický jazyk

2 x 544

1 x 624

Propisovací folie A4

Matematika

1x 460

2x 540

2 tužky (č. 2, č. 3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

Informatika

1 x 524

Dějepis

1 x 564

Výchova k občanství

1 x 524

Fyzika

1 x 540

1 x 624

Přírodopis

1 x 440

Zeměpis

1x 440

Školní atlas světa

Hudební výchova

notový sešit

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici, hadřík a houbička, kelímek na vodu, vodovky, tempery, štětce (plochý č. 8. 12, kulatý č. 3, 5), tužky měkké č. 1, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo – klovatina, Herkules, pastelky, voskovky, ořezávátko, rudka nebo uhel, krabice nebo kufřík, zástěra, 120 Kč (bude vybíráno na začátku školního roku)

Tělesná výchova

viz stránky školy

Výchova ke zdraví

1 x 544

1 x vazač na eurodesky + 10 x eurodesky

Pracovní činnosti

1 x 420

Poznámka: Ke každému nelinkovanému sešitu koupit příslušnou podložku, penál vybavit modrou a barevnou propiskou, zvýrazňovačem, nůžkami, lepidlem a malým pravítkem na podtrhávání.

7. A (Ing. Karel Beneš)

Předmět

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

3 x 444 s předtištěnými okraji

1 x 544 s předtištěnými okraji

1 x 424 s předtištěnými okraji

Anglický jazyk

2 x 544, 1 x 644

1 x papírové desky A4, 1 x fólie A4

Matematika

3 x 540

2 tužky (č. 2, č. 3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

Ruský jazyk

1 x 544

Německý jazyk

1 x 544, 1 x 644

Dějepis

1 x 444

Výchova k občanství

1 x 544

Fyzika

1 x 540

Přírodopis

1 x 440

Zeměpis

1 x 440

Školní atlas

Hudební výchova

notový sešit silný malý

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici, hadřík a houbička, kelímek na vodu, vodovky, tempery, štětce (plochý č. 8. 12, kulatý č. 3, 5), tužky měkké č. 1, černá tuš, špejle, nůžky, lepidlo – klovatina, Herkules, pastelky, voskovky, ořezávátko, rudka nebo uhel, krabice nebo kufřík, zástěra, 100 Kč (bude vybíráno na začátku školního roku)

Tělesná výchova

viz stránky školy

Výchova ke zdraví

1 x 544

zakládací desky A4 na pracovní listy

Pracovní činnosti

1 x 544

Výtvarný seminář

shodné s požadavky na VV

Sportovní hry

shodné s požadavky na TV

8.A (Mgr. Alena Zákutná)

Předmět / třída

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

č. 4442x,

č. 524 – 2x

zvýrazňovač, obyčejná tužka, barevná tužka, lepidlo, nůžky, pravítko do penálu, eurodesky

Anglický jazyk

č. 544 – 1x,

č. 524 – 1x,

č. 644 – 1x,

malý linkovaný notýsek

slovníček

Německý jazyk

č. 544 – 1x,

č. 644 – 1x,

malý linkovaný notýsek

slovníček

Matematika

č. 460 – 1x,

č. 540 2x

pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka č. 2, 3

Fyzika

č. 540 – 1x,

č. 624 – 1x

Přírodopis

č. 440 – 1x

podložka, obal

Chemie

č. 440 – 1x

podložka, obal

Pracovní sešit k učebnici chemie si žáci hradí sami,

nákup PS zajistí škola, předpokládaná cena 74,- Kč

Dějepis

č. 444 – 1x

Zeměpis

č. 440 – 1x

Školní atlas světa, plastová šablona ČR

Hudební výchova

Malý notový sešit – 1x

Výchova ke zdraví

č. 524 – 1x

Výchova k občanství

č. 544 – 1x

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici – ubrus, folie, hadřík a houbička, kelímek na vodu, vodovky, tempery, štětce – plochý č. 8,12, kulatý č. 3, 5, tužky měkké č. 1, 2, tuš černá, špejle, nůžky vhodné i na prostřih, lepidlo – klovatina, Herkules, pastelky, voskovky, ořezávátko, rudka a uhel, krabici se jménem nebo plastový box, zástěru či starou košili jako prevenci před možným znečištěním

Literární seminář

Desky na portfolio – 1x,

eurodesky – 10x

 

Přírodovědná praktika

č. 420 – 1x

podložka, obal

8.B (P. Kotek)

Předmět / třída

Sešity a portfolia

Další požadavky

ČJ

3x sešit č. 544  

1x sešit č. 444  

obaly na sešity a učebnice
školní penál s dobrou výbavou na psaní a kreslení

AJ

2x sešit č. 544

1x sešit č. 644

obal na sešity a učebnici
papírové desky A4
fólie A4

DCJ – RJ      

1x sešit č. 544

obal na sešit a učebnici
pracovní sešit

DCJ – NJ

1x sešit č. 544

1x sešit č. 644

obal na sešity a učebnici

M

4x sešit č. 540

2 tužky (č. 2 a 3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

1x sešit č. 440

1x sešit č. 524

obal na sešity a učebnici, podložka
pastelky

CH

1x sešit č. 440

obal na sešit a učebnici, podložka
pracovní sešit (hradí žák – nakupuje škola)

D

1x sešit č. 444

obal na sešit a učebnici

Z

1x sešit č. 444

školní atlas světa pro práci doma
šablona ČR

F

1x sešit č. 540

1x sešit č. 624

obal na sešity a učebnici

VO

1x sešit č. 524

obal na sešit a učebnici

VZ

1x sešit č. 544

zakládací desky A4

PP

1x sešit č. 420

obal na sešit, podložka

LS

eurodesky – pořadač, zakládací obaly A4

PČ      

1x sešit č. 524

obal na sešit
USB flash disk na přípravu prezentací

VV

Základní vybavení pro kresbu, malbu a prostorové vytváření

pomůcky a požadavky na výuku budou upřesněny na první vyučovací hodině
9.A (Ing. R. Černá)

Předmět / třída

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

440 – 2x

520 – 1x

Zelená gelová tužka
zvýrazňovače

Anglický jazyk

544 – 2x

644 – 1x

Papírové desky A4
Folie A4, na psaní tužkou

Konverzace v AJ

444 – 1x

Německý jazyk

544 – 1x

624 – 1x (notýsek)

Desky na portfolio  (Eurodesky – pořadač a zakládací folie 5ks)

Ruský jazyk

544 – 1x

Matematika

540 – 3x

520 – 1x

Tužky  -2 (č. 2 + č. 3)
Trojúhelník s ryskou
Pravítko – dlouhé 30 cm
Kružítko
Úhloměr
Guma

Fyzika

540 – 1x

624 – 1x (notýsek)

Finanční gramotnost

444 – 1x

Chemie

440 -1x

lze pokračovat v sešitě z 8. třídy

Obal
Podložka !

Přírodopis

440 – 1x

Podložka

Biologicko – chemická praktika

420 – 1x

Podložka

Zeměpis

440 – 1x

Školní atlas světa pro domácí přípravu (pokud ještě nemáte)

Dějepis

444 – 1x

Výchova k občanství

544 – 1x

Společensko vědní seminář

Portfolio z 8. třídy

Pracovní činnosti – volba povolání

524 – 1x

USB flash disk na přípravu prezentací

Tělesná výchova

Bližší informace na webu školy www.8zs.ln.cz

Sportovní hry

Bližší informace na webu školy www.8zs.ln.cz

Výtvarná výchova

Pomůcky budou upřesněny na první  vyučovací hodině

9.B (Ing. Markéta Bušáková)

Předmět / třída

Sešity a portfolia

Další požadavky

Český jazyk

544 – 1x

524 – 1x

444 – 2x

portfolio

eurodesky – 10x

Anglický jazyk

544 – 2x

644 – 1x

folie A4

papírové desky A4 – 1x

dvojjazyčný slovníček – anglicko-český

Matematika

540 – 3x

2 tužky ( č.2,3), trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, guma

Fyzika

Finanční gramotnost

540 – 1x

444 – 1x

Výchova k občanství

544 – 1x

Chemie

440 – 1x

Obal, podložka

Dějepis

444 – 1x

Zeměpis

440 – 1x

Atlas světa

Pracovní činnosti

524 – 1x

Hudební výchova

Malý notový sešit

524 – 1x

Biologicko-chemická praktika

Literární seminář

420 – 1x

Portfolio, eurodesky                                              

Podložka, obal

Ruský jazyk

544 – 1x

Německý jazyk

544 – 1x

524 – 1x

papírové desky A4 – 1x

Přírodopis

440 – 1x

podložka

Výtvarná výchova

omyvatelná krycí podložka na lavici – ubrus, folie

hadřík a houbička

kelímek na vodu

vodovky ( akvarel), tempery

štětce – plochý č.8,12

              kulatý č.3,5

tužky měkké č.1

tuš černá, špejle

nůžky vhodné a na prostřih

lepidlo – klovatina, Herkules

pastelky, voskovky

ořezávátko

rudka nebo uhel

krabice se jménem nebo kufřík

zástěra nebo stará košile

100,-Kč na polokartony – čtvrtky, barevné papíry a další výtvarný materiál