PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 PRO 1. ROČNÍK

Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1, 2, 3,4
Landová, V. Staudková,H Tůmová, V.

 

Alter Datum doložky 24.5.2012 Platnost doložky 24.5.2018 Č.j. MSMT-13525/2012-22
Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ Mühlhauserová, ;Svobodová,J. Nová škola, s.r.o. 22.9.2011 22.9.2017 prodloužena 19903/2011-22
Prvouka 1 pro 1. ročník Mühlhauserová,H;Svobodová,J. Nová škola, s.r.o. 17.8.2012 17.8.2018 MSMT-34877/2012-22
Slabikář Nováčková,O.; Doležalová,A.; Procházková,E. Nová škola, s.r.o. 17.9.2014 17.9.2020 MSMT-27365/2014
Moje první psaní (Uvolňovací cviky s říkadly) Procházková,E. Nová škola, s.r.o. 22.9.2011 22.9.2017 prodloužena 19903/2011-22
Písanka 1 – 4 pro 1. ročník ZŠ Procházková,E. Nová škola, s.r.o. 17.9.2014 17.9.2020 27365/2014
Hudební výchova  pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou – pracovní listy a zpěvník) Jaglová,J. Nová škola, s.r.o. 8.1.2016 8.1.2022 MSMT-42922/2015
Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD) Lišková,M.; Hurník,L. SPN, a.s. 25.10.2011 25.10.2017 prodloužena 25202/2011-22
Pracovní sešit ke slabikáři Nová škola, s.r.o.

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 2. ROČNÍK

Český jazyk pro 2. ročník (učebnice) Hošnová,E.;Šmejkalová, M.;Pišlová,S.; Buriánková,M. SPN, a.s. 10.8.2012 10.8.2018 prodloužena MSMT-20741/2012-22
Český jazyk pro 2.ročník (pracovní sešit) Gerzová Nová škola, s.r.o. 11.7.2013 11.7.2019 MSMT-202051/2013
Matematika pro 2. ročník základní školy, 1. a 2. díl Čížková,M. SPN, a.s. 20.8.2013 20.8.2019 prodloužena MSMT-22933/2013
Prvouka 2 pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit) Mühlhauserová,H.; Svobodová,J. Nová škola, s.r.o. 17.8.2012 17.8.2018 MSMT-34877/2012-22
Písanka 1. a 2.díl Doležalová,A. Nová škola, s.r.o. 17.9.2013 17.9.2020 MSMT-29522/2013
Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ (učebnice a CD) Lišková,M.;Hurník,L. SPN, a.s. 25.10.2011 25.10.2017 prodloužena 25202/2011-22
Čítanka 2. ročník, 2. ediční řada Staudková,H. a kol. Alter 16.7.2012 16.7.2018 prodloužena MSMT-16162/2012-22

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 3. ROČNÍK

Český jazyk pro 3. ročník (učebnice) Hošnová,E. a kol. SPN, a.s. 16.7.2014 16.7.2020 prodloužena MSMT-19009/2014
Matematika pro 3. ročník základní školy (učebnice) Čížková,M. SPN, a.s. 30.6.2014 30.6.2020 prodloužena MSMT-21226/2014
Písanka 1. a 2.díl Doležalová A. Nová škola, s.r.o. 17.9.2013 17.9.2020 MSMT-29522/2013
Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy (učebnice) Štiková,V. Nová škola, s.r.o. 17.8.2012 17.8.2018 prodloužena MSMT-34877/2012-22
Doplňovačky Sedláčková H. Sedláčková H
Vyjmenovaná slova Sedláčková H. Sedláčková H
Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ (učebnice a CD) Lišková,M.;Hurník,L. SPN, a.s. 25.10.2011 25.10.2017 prodloužena 25202/2011-22
Čítanka 3. ročník, 2. ediční řada Staudková,H. a kol. Alter 16.7.2012 16.7.2018 prodloužena MSMT-16162/2012-22

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 4. ROČNÍK

Český jazyk pro 4. ročník (učebnice) Hošnová,E. a kol. SPN, a.s. 15.7.2015 15.7.2021 prodloužena MSMT-24081/2015
Matematika pro 4. ročník základní školy (učebnice) Eiblová,L.;Melichar,J. ;Ausbergerová,M.; Šestáková,M. SPN, a.s. 31.8.2015 31.8.2021 prodloužena MSMT-24419/2015
Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ (učebnice a CD) Lišková,M.;Hurník,L. SPN, a.s. 25.10.2011 25.10.2017 prodloužena 25202/2011-22
Přírodověda pro 4. ročník (učebnice) Čechurová,M.; Havlíčková,J.; Podroužek,L. SPN, a.s. 19.8.2016 19.8.2022 MSMT-14446/2016
Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice) Čechurová,M. a kol SPN, a.s. 15.8.2016 15.8.2022 MSMT-7503/2016
Čítanka 4. ročník, 1. ediční řada Rezutková,H. a kol. Alter 16.7.2012 16.7.2018 prodloužena MSMT-16162/2012-22

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 5. ROČNÍK

Český jazyk pro 5. ročník (učebnice) Hošnová,E. a kol. SPN, a.s. 7.6.2016 7.6.2022 MSMT-20006/2016
Matematika pro 5. ročník základní školy (učebnice) Vacková,I.; Uzlová,Z.; Fajfrlíková,L SPN, a.s. 23.3.2016 23.3.2022 MSMT-7746/2016
Přírodověda pro 5. ročník (učebnice) Čechurová,M.; Havlíčková,J.; Podroužek,L. SPN, a.s. 19.8.2016 19.8.2022 MSMT-14446/2016
Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice) Čechurová,M. a kol SPN, a.s. 15.8.2016 15.8.2022 MSMT-7503/2016
Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ (učebnice a CD) Lišková,M.; Hurník,L. SPN, a.s. 25.10.2011 25.10.2017 prodloužena 25202/2011-22
Čítanka 5. ročník, 1. ediční řada Rezutková,H. a kol. Alter 16.7.2012 16.7.2018 prodloužena MSMT-16162/2012-22

Zpracovala M. Korfová

 

Zpracovala:
M. Korfová