KALENDÁŘ AKCÍ II. POLOLETÍ

Škola je zapojená do projektů „Pro školy“, „Školní mléko“, „Ovoce do škol“. Zaměříme se na plnohodnotné využívání mezipředmětových vztahů v celoročním projektu „Čtení a psaní s porozuměním“ a na posilování čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve výuce. Celoročním projektem bude projekt „Zapomenutá řemesla“ (zapojení všech žáků školy).

 

Služba ve škole pro veřejnost (do 16. 00 hodin)

PO – účetní školy
ÚT – pracovnice PaM
ST – zástupkyně ředitele školy
ČT – ředitelka školy
PÁ – vychovatelka školní družiny

Denně: vrátný od 6. 00 do 17. 00 hod.
(vstup do školy pouze hlavním vchod).
Každou návštěvu je nutné hlásit na vrátnici panu vrátnému.

 

Pro zákonné zástupce probíhají každé úterý od 15.00 do 16. 00 hod. konzultační hodiny.

 

Všechny akce školy budou zveřejňovány v týdenních plánech školy a projednávány na poradách. Prostor pro případné změny, ze strany ředitele školy, je vyhrazen.

podpis_benesova

Louny,
leden 2019

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Dne 11. 7. (ČT) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 12. 00 hod.).

Dne 09. 8. (PÁ) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 12. 00 hod.).

V období školních prázdnin (srpen) – budou probíhat opravné zkoušky žáků a hodnocení v náhradním termínu dle stanoveného harmonogramu ředitelem školy.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Dne 3. 6. (PO) – provozní porada vedoucích zaměstnanců (dopoledne – ředitelna).

4. 6. 2019 – celoškolní akce ke „Dni dětí“ (akce bude probíhat od 14. do 18. 00 hod.).

Fotografování třídních kolektivů na I. a II. stupni (termín bude upřesněn).

Dne 11. 6. (ÚT) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 15. 00 hod.).

Školní výlety (třídní projekty dle ŠVP) pro I. stupeň jednodenní aktivity

Školní výlety (třídní projekty dle ŠVP) pro II. stupeň vícedenní aktivity (2 – 3 dny)

budou probíhat v týdnu od 17. 6. do 23. 6. 2019, výjimky povoluje ředitelka školy.

Akce ŠD (např. klub Dymnivka-program Textil (výroba motýla s použitím provázků a látek).

Dne 20. 6. (ČT) – seznamovací schůzka pro rodiče nově nastupujících žáků v září 2019 od 15. 30 hodin, místo a organizace bude upřesněna.

Dne 24. 6. (PO) – pedagogická rada PP pro I. a II. st. + fotografování PP.

Dne 28. 6. (PÁ) – vydávání vysvědčení za školní rok 2018/2019.

Ukončení výukové části školního roku 2018/2019.

Dne 1. 5. (ST) – Svátek práce (státní svátek).

Dne 8. 5. (ST) – Den vítězství (státní svátek).

Dne 10. 5. (PÁ) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 13. 45 hod.).

Zahraniční výlet žáků školy do Anglie (od 13. 5 do 17. 5. 2019).

Dne 15. 5. (ST) – pracovní porada pedagogických pracovníků školy (třídní schůzky, projekt).

Dne 21. 5. (ÚT) – třídní schůzky pro I. st. od 15. 00 hod. a od 16. 00 hod. pro II. stupeň.

Projekt v oblasti dopravní výchovy pro žáky 4. ročníků (dopravní hřiště Most).

Aktivity: třídní besídky ke „Dni matek“ (zapojení I. stupeň, školní družina).

Výtvarné workshopy – spolupráce se ZUŠ Louny a vybranými třídami (žáci i rodiče).

Příprava celoškolního projektu: Mezinárodní den dětí 2019 (realizace v červnu 2019).

Dne 1. 4. (PO) – pracovní odpoledne některých PP školy (organizace zápisu 2019).

Dne 5. 4. (PÁ) a 6. 4. (SO) – „Zápis dětí“ do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020.

Dne 9. 4. (ÚT) – soutěž „Puškinův památník“ (krajské kolo v Chomutově).

Dne 11. 4. (ČT) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 14. 15 hod.).

Dne 17. 4. (ST) – DVPP/oblast Inkluze (3. setkání) v rámci projektu Šablony (12. – 18. 00 h.).

Velikonoční prázdniny dne 18. 4. (ČT) a 19. 4. (PÁ) 2019 a Velikonoční pondělí 22. 4. 2019.

Dne 24. 4. (ST) – pedagogická rada pro PP I. a II. stupně (odpoledne).

Dne 25. 4. (ČT) – „Náhradní zápis dětí“ do 1. tříd (od 14. 00 do 16. 00 hod.).

Akce ŠD (např. klub Dymnivka – program Fimování (kancelářské spony trošku jinak).

Projekty měsíce: třídní, ročníkové projekty na téma „Velikonoce“ (zapojení školní družiny) a festival Dokumentárních filmů „Jeden svět“ (zapojení žáků 5. až 9. ročníků).

Výtvarné workshopy – spolupráce se ZUŠ Louny a vybranými třídami (žáci i rodiče).

Zahájení plaveckého výcviku tříd 3. A, 3. C v Libochovicích od 29. 3. do 7. 6. 2019.

Dne 4. 3. (PO) – provozní porada vedoucích zaměstnanců (dopoledne – ředitelna).

Dne 6. 3. (ST) – Den otevřených dveří pro veřejnost (od 14. 00 hod. do 17. 00 hod.).

Dne 8. 3 (PÁ) – celoškolní projekt „Tonda obal na cestách“ (environmentální výchova)

Dne 11. 3. (PO) – výplatní termín, výdej v kanceláři školy č. 122 (od 9. 00 do 14. 15 hod.).

Dne 27. 3. (ST) – DVPP/oblast Inkluze (2. setkání) v rámci projektu Šablony (12. – 18. 00 h.)

Projekty: „O řemeslech“ budou probíhat v předmětech ČJ, rozvoj čtenářské gramotnosti.

Plavecký výcvik tříd 4. A, 4. B, 3. B v Libochovicích od 4. 1. do 22. 3. 2019.

Projekt Šablony ZŠ IV. etapa od února 2019 do června 2019 (7 aktivit).

Dne 1. 2. (PÁ) – zahájení II. pololetí školního roku 2018/2019.

Dne 1. 2. (PÁ) – jednodenní pololetní prázdniny.

Dne 8. 2. (PÁ) – výplatní termín v kanceláři č. 122 (od 9. 00 hod. do 13. 45 hod.).

Ve dnech 11. 2. – 15. 2. „jarní prázdniny“ pro oblast Louny (dovolené, samostudium, škola), provoz ve školní družině bude PO – PÁ zajištěn od 7. 00 hod. do 15. 00 hod. /nabídka. Dne 20. 2. (ST) – Den otevřených dveří pro veřejnost (od 14. 00 hod. do 17. 00 hod.).

Dne 27. 2. (ST) – DVPP/oblast Inkluze (1. setkání) v rámci projektu Šablony (12. – 18. 00 h.)

Dne 28. 2. (ČT) – závěrečné jednání hlavní inventarizační komise (ředitelna).

Další aktivity: školní a okresní kola olympiád, programy pro žáky I. a II. stupně, akce ŠD a ŠK (např. klub Dymnivka realizuje tematický program – „Hliněné odpoledne“).

Projekty – „Dopravní výchova“ třídní akce mezi žáky 1. a 2. stupně zajímavou formou.