V pondelí 2. 9. 2019 proběhlo v naší škole slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020. Mezi prvňáčky přišel první den zástupce hejtmana Ústeckého kraje dr. Rybák, který žáky nejen přivítal, popřal hodně šťastných chvil ve škole, ale také přinesl každému žákovi dárek – na lavicích měl každý prvňáček připraven vitamínový balíček od firmy HOKA Teplice.

Druhý den (3. 9. 2019) přišel uvítat nové prvňáčky zástupce zřizovatele školy místostarosta  Mgr. Hons, který si se žáky příjemně popovídal, odpovídal na otázky a také předal každému žáčkovi krásný dárek, vyrobený speciálně pro všechny prvňáčky, kteří nastupovali do prvních tříd v Lounech. Nakonec předala dárky žákům i paní ředitelka školy.
Takto příjemně byl zahájen školní rok 2019/2020 v naší škole.