Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace stanovuje s účinností od 1. 9. 2017 stravné v této výši:

Strávníci 3 – 6 let 18,- Kč
Strávníci 7 – 10 let 20,- Kč
Strávníci 11 – 14 let 22,- Kč
Strávníci 15 – 16 let 24,- Kč
Zaměstnanci školy 27,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle výše uváděných bodů tj. od 1. září do 31. srpna daného školního roku.

Prodej stravenek vždy od 20 dne v měsíci.

Výdej stravenek:

od 6. 30 hodin do 8. 00 hodin

od 11.00 hodin do 14. 00 hodin

podpis_benesova

Louny,
7. 6. 2017

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy