Již tradičně ho pořádala ZŠ Prokopa Holého na hřišti ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše.

Jedná se o soutěž šestnáctičlenných družstev.

 

Závodilo se ve dvou štafetách:

mladší i starší žáci a žákyně v běhu 8 x 100m a starší a mladší žáci a žákyně smíšené družstvo 8 x 200m.

 

Program je doplněn o individuální soutěže ve skoku z místa a hodu 1kg medicinbalem.

 

V soutěži štafet na 8x100m se naše mladší štafeta umístila na 5.místě a starší štafeta na 6. místě.

Smíšené štafety se umístily shodně na 6. místě.

 

V individuálních závodech získal v hodu medicinbalem 1. místo Jan Žižka, který o 4 metry přehodil závodnici na 2. místě a medaily za 3. místo ve skoku z místa si odnesl Jakub Parkman.

Všichni zúčastnění si domů odnesli malou odměnu, kterou jim předal zástupce Atletiky ústeckého kraje.

Organizačně byl závod velmi dobře zajištěn a děti měly možnost zažít soutěžní atmosféru i porovnat své výkony s jinými malými atlety.

Všichni si zaslouží pochvalu za podané výkony.

Soutěž Štafetový pohár pořádá Český atletický svaz.

24. 4. 2019

B. Beckertová