Z rozhodnutí ředitelky školy dochází od 1. 9. 2017 k úpravě ceny oběda pro jednotlivé strávníky ve školní jídelně na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace v následující výši:

strávník do 6 let 18 Kč
strávník 7 – 10 let 20 Kč
strávník 11 – 14 let 22 Kč
strávník 15 a více let 24 Kč
zaměstnanec školy 27 Kč

Poznámka: do věkové skupiny je strávník zařazován na dobu školního roku, ve které dosahuje věku podle výše uváděných bodů. Doplňková činnost: není na škole provozována.

 

Platba školních obědů je možná dvěma způsoby: bankovním převodem a v hotovosti.

Bankou je nutné zadávat příkaz k platbě včas, protože strávník si může stravu odebrat, až když je finanční částka na účtu školy.

V hotovosti je možné platit obědy u vedoucí školní jídelny denně od 6. 30 do 8. 00 hodin a od 11. 00 do 14. 00 hodin.

 

podpis_benesova

Louny, 7. 6. 2017

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy