Z rozhodnutí ředitelky školy dochází od 1. 9. 2019 k úpravě ceny oběda pro jednotlivé strávníky ve školní jídelně na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace v následující výši:

Strávníci do 6 let 20,- Kč
Strávníci 7 – 10 let 22,- Kč
Strávníci 11 – 14 let 24,- Kč
Strávníci 15 – 16 let 26,- Kč
Zaměstnanci školy 30,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle výše uváděných bodů tj. od 1. září do 31. srpna daného školního roku.

 

Poznámka: do věkové skupiny je strávník zařazován na dobu školního roku, ve které dosahuje věku podle výše uváděných bodů. Doplňková činnost: není na škole provozována.

 

Platba školních obědů je možná dvěma způsoby: bankovním převodem a v hotovosti.

 

Bankou je nutné zadávat příkaz k platbě včas, protože strávník si může stravu odebrat, až když je finanční částka na účtu školy.

V hotovosti je možné platit obědy u vedoucí školní jídelny denně

od 6.30 do 11.00 hodin a od 13.30 do 14.15. hodin.

 

Prodej stravenek vždy od 20 dne v měsíci.

Výdej stravenek:

od 6. 30 hodin do 8. 00 hodin

od 11.00 hodin do 14. 00 hodin

podpis_benesova

Louny,
26. 8. 2019

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy