TŘÍDNÍ SCHŮZKY
21. 5. 2019

Třídní schůzky pro

I. stupeň od 15. 00 hod.

a od 16. 00 hod. pro II. stupeň.