Volba a jmenování členů školské rady na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace pro období 2017 – 2020

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, bylo na základě jmenování (ze strany zřizovatele) a na základě řádných voleb, vytvořeno toto složení školské rady:

 

Zástupce zřizovatele:

pan Milan Fürstl

Ing. Michal Kučera

pani Jana Kožíšková

 

Zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy:

Ing. Richard Seydl

Bc. Petra Nožinová

pani Libuše Sobotková

 

Zástupci pedagogického sboru školy:

Ing. Markéta Chrastná

Mgr. Hana Šefčíková

Mgr. Milana Korfová

 

podpis_benesova

Louny, 10. 10. 2017

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy