Zápis (duben 2019) – Seznam přijatých dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 zveřejněný podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 přijat/a
4 přijat/a
6 přijat/a
7 přijat/a
8 přijat/a
9 přijat/a
10 přijat/a
11 přijat/a
14 přijat/a
15 přijat/a
16 přijat/a
18 přijat/a
19 přijat/a
20 přijat/a
22 přijat/a
23 přijat/a
25 přijat/a
26 přijat/a
27 přijat/a
28 přijat/a
29 přijat/a
30 přijat/a
31 přijat/a
32 přijat/a
33 přijat/a
34 přijat/a
35 přijat/a
36 přijat/a
37 přijat/a
38 přijat/a
39 přijat/a
40 přijat/a
41 přijat/a
42 přijat/a
43 přijat/a
45 přijat/a
46 přijat/a
47 přijat/a

 

podpis_benesova

Louny,
28. 4. 2019

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy