Letošní ročník výtvarné soutěže ke Dni země vyhlášené SČVK a.s. nese název „Stavíme ptačí budky“. I v letošním roce jsme se zúčastnili této výtvarné soutěže pořádané Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s., vyhlášené pro školní družiny na podporu ochrany přírody.

Úkolem bylo sestavit ptačí budku a namalovat obrázek libovolnou technikou. Za každé oddělení se odesílala pouze jedna práce, ta nejlepší, kterou si vybraly děti samy nebo paní vychovatelka.

Po registraci do soutěže jsme obdrželi materiál na sestavení ptačí budky, kterou jsme měli za úkol postavit. Bylo to celkem náročné, takže budku sestavily na požádání chlapské ruce. Společně děti budku namalovaly a vyzdobily.  K budce byla přiložena malá knížka s ptáky našich zahrad, kterou jsme si prohlédli a popovídali si o ptácích kolem nás. Známých i méně známých. Knížka nám též posloužila jako předloha k namalování ptačího obrázku. Ve fantazii se meze nekladly a obrázky se vydařily.

Společně budeme doufat, že některý náš obrázek osloví porotu a bude vybrán.