Dějepisná exkurze byla přímo spjata s výukovým plánem 9. tříd. Před samotnou exkurzí jsme se žáky probírali téma koncentračních táborů a ghett za 2. světové války, poté se zaměřením právě na Terezínskou pevnost a samotné ghetto.

Žáci byli před odjezdem poučeni o průběhu akce a upozorněni na nevhodné chování během exkurze.
Do Terezína jsme dorazili v 9 hodin ráno, ihned jsme zamířili na prohlídku Malé pevnosti, která proběhla s průvodcem. Žáci se chovali velice ukázněně a bylo vidět, že je exkurze zaujala a baví. Poté jsme se přesunuli do samotného města Terezín, do Magdeburských kasáren a následně do Muzea ghetta. Tady se již žáci mohli pohybovat volněji, přesto jsme zůstali spolu, a výstavu jsme společně procházeli a diskutovali nad různými exponáty a příspěvky. Také vše probíhalo bez sebemenších problémů.

Poté jsme se přesunuli do města Litoměřice, kde proběhla závěrečná prohlídka historického centra s jeho zajímavostmi, již pod mým vedením. A poté následoval návrat do Loun.

Exkurzi hodnotím jako velice zdařilou. I z pohledu žáků, které zaujala a moc se jim líbila, dle jejich písemného zhodnocení. Žáci se chovali ukázněně, spolupracovali a aktivně se zapojovali. Jediné, co bych vytkla, bylo počasí, po celou dobu nám pršelo.

Mgr. Kateřina Dinková