Zápis do ŠD

V pondělí 2. 9. 2019 v prostorách ŠD zápis do školní družiny
v době od 7:35 do 12:00 hod.

Žáci se do ŠD přihlašují na základě přihlašovacích lístků s řádně vyplněnými kontaktními údaji, časem způsobem odchodu dítěte ze ŠD.
Uvolňování dětí ze ŠD po telefonu není možné!

Od úterý 3 .9. 2019 bude provoz družiny v běžném režimu tj.

 

Provozní doba:

ranní ŠD
6:00 – 7:35 hod.
(příchod dětí do ranní ŠD do 7:15h)

odpolední ŠD
11:35 – 17:00 hod.

Po dobu ranní a odpolední družiny (po 15:00h) jsou žáci spojeni ve dvou odděleních.
Vstup do ranní i odpolední družiny pouze hlavním vchodem, děti se převléknou ve své třídní šatně a převlečeni odchází do ŠD.
Poplatek za ŠD je 150Kč měsíčně, 750Kč pololetně, 1500Kč ročně.
Měsíční poplatek je splatný poslední týden v měsíci na další měsíc. Platba v hotovosti je možná u vychovatelek ŠD

Platba převodem na:
účet školy 16336481/0100, variabilní symbol: 7777,
zpráva pro příjemce:  jméno dítěte

Telefon do ŠD: 415 652 310 (škola), mobil: 603 464 869

 

Vychovatelky:

1.odd – Alinčová Simona (ved. vychovatelka ŠD a ŠK)
2.odd – Svobodová Hana
3.odd – Rychtárechová Iveta
4.odd – Hellerová Pavla (vych. ŠD a ŠK)
5.odd – Linajová Irena

 

Družinové kroužky nabídneme dětem v průběhu prvního týdne.

Do ŠD si děti přinesou: ručník a mohou mít převlečení na ven.
(budou si nechávat v šatně)