Informace ke školní družině a zápis do ŠD ve školním roce 2018/19

Zápis do ŠD

V pondělí 3. 9. 2018 v prostorách ŠD zápis do školní družiny

v době od 7:35h do 13:00h

Žáci se do ŠD přihlašují na základě přihlašovacích lístků s řádně vyplněnými kontaktními údaji, časem způsobem odchodu dítěte ze ŠD.

Uvolňování dětí ze ŠD po telefonu není možné.!!!

Žáci 4. ročníků se budou do ŠD přijímat pouze při nenaplnění kapacity ŠD. Přednost dostanou dojíždějící žáci. Informaci o přijetí/ nepřijetí žáků čtvrtých ročníků do ŠD poskytneme od středy 5. 9. 2018

Od úterý 4 . 9. 2018 bude provoz družiny v běžném režimu tj.

 

Provozní doba:

ranní ŠD 6:00 – 7:35h (příchod dětí do ranní ŠD do 7:15h)

odpolední ŠD 11:35 – 17:00h

 

Po dobu ranní a odpolední družiny (po 15:00h) jsou žáci spojeni ve dvou odděleních

Vstup do ranní i odpolední družiny pouze hlavním vchodem, děti se převléknou ve své třídní šatně a převlečeni odchází do ŠD.

 

Poplatek za ŠD je 150 Kč měsíčně, preferujeme platbu minimálně na čtvrtletí 450,-Kč

splatný poslední týden v měsíci na další měsíc. Je možno platit též na pololetí nebo ročně. Hotově, u vychovatelek ŠD nebo převodem

na účet školy 16336481/0100, variabilní symbol: 7777, zpráva pro příjemce:… jméno dítěte

 

Telefon do ŠD: 415 652 310 (škola) , mobil: 603 464 869

 

Vychovatelky:

1.ood – Alinčová Simona – ved. vychovatelka ŠD a ŠK

2.odd – Svobodová Hana

3.odd – Rychtárechová Iveta

4.odd – Hellerová Pavla vych. ŠD a ŠK

5.odd

5. oddělení je umístěno v prostorách bývalé přípravné třídy, přízemí pavilonu MVD

 

Družinové kroužky nabídneme dětem v průběhu prvního týdne.

Do ŠD si děti přinesou: ručník a mohou mít převlečení na ven. (budou si nechávat v šatně)

Vedoucí ŠD Simona Alinčová