Usnesení č. 339/2018

Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2020 – 2021

Rada města

1) schvaluje

v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění rozpočty pro rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů pro období 2020 – 2021 příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

VÝDAJE

VÝDAJE

Zpracovala:
Lipšanská Petra

podpis_benesova

V Lounech,
06. 12. 2018

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy